banner
banner
banner
3Zawodlar

Önümçilik bazasy

∞ +

Innowasiýa ukyby

60000㎡ +

Önümçilik meýdany

60+ Countriesurtlar

Countriesurtlar we sebitler hyzmat edýär

Biz hakda

“Hangzhou Ecubes Technology Co., Ltd”, Hytaýyň Hangzhou şäherinde ýerleşýän öňdebaryjy ODM / OEM platformasy bolup, dünýäde 200-den gowrak müşderä hyzmat edýän ökde tehniki işgärler, hünärmen gözleg toparlary we tejribeli inersenerler ýaly 800-den gowrak işgäri bar.Hytaýda ISO9001 we BSCI şahadatnamalary bilen üç önümçilik bazasy bar.“Ecubes” ekologiýa taýdan arassa materiallary ulanyp, ýokary hilli plastmassa, elektron we ýumşak önümleri öndürmäge ünsi jemleýär.Häzirki wagtda önümlerimiz oýunjak we öý haýwanlary bilen üpjün etmek pudagyny gurşap aldy.

kompaniýasy

Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Hangzhou şäherinde ýerleşýär

Hangzhou Heli Electronics Co., Ltd.

Önümçilik meýdany: 20000㎡
Kompaniýa esasan plastik elektronik önümleri öndürýär

Näme üçin senBizi saýlaň?

Bir nokatly hyzmatymyz ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biler

Kepillendirilen halkara önüm standartlary cer_act

Kepillendirilen halkara önüm standartlary

3 / EN62115, EMC / WEEE / ROHS / PHTH / REACHST2002, ISO8124, GB6675 / GB19865 we ş.m.

Seresaplylyk bilen dolandyryş ulgamy jikme-jik

Seresaplylyk bilen dolandyryş ulgamy

Köp sanly gözleg we gözegçilik gatlaklary bilen jikme-jikliklere uly üns

Hil gözegçiligi synaglary serice_act

Hil gözegçiligi synaglary

Durmuş, DÖB, yzygiderli temperaturany guratmak, simulýasiýa transporty, dartgynlylyk, duz sepmek, damja synaglary (EU&US standartlary)

Hil barlagy

Önümiň ösüşi: Tejribeli tehniki inersenerlerimiz önümiň gurluşy ýa-da howpsuzlygy töwekgelçiligi nukdaýnazaryndan hünär çözgütleri bilen üpjün eder.Bu aralykda, içerki laboratoriýamyz köpçülikleýin önümçilik wagtynda howpsuzlygy we töwekgelçiligiň öňüni almak üçin zerur synag ülňülerine (ASTM-F963 / EN71-123 / Rohs we ş.m.) esaslanyp, ösüş tapgyrynda her bir nusgany synagdan geçirer.

Önümçilik desgasy

Önümçilik desgasy

Dürli ODM zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ösen enjamlar.

Sanjym maşynlary

 • · Häzirki zaman awtomatiki sanjym maşynlary
 • · Akymy dolandyrmak we ýokary öndürijilik
Koprak oka

SMT

 • · Million derejeli arassalaýyş gurşawy
 • · SMT maşynlaryny doly ýygnamak
Koprak oka

Içerki galyp ussahanasy

 • · Galyndy enjamlarynyň, CNC enjamlarynyň tapgyry
Koprak oka

Gurnama setiri

 • · Bölümleri ýygnamak dolandyryş ulgamy
 • · Tejribeli işgärler we netijeli gurnama prosesi
Koprak oka
Biziň başarnygymyz siziň ynamyňyza laýykdyr

Biziň başarnygymyz siziň ynamyňyza laýykdyr

Oýnawaçlar we baglanyşykly önümler üçin “One Stop ODM” platformasy

Üstünliklerimiz

Ösmekde we öndürmekde 20 ýyldan gowrak tejribe toplamak bilen, beýni hüjümi düşünjelerinden täjirçilik önümçiligine geçýän önümi ösdürmäge itergi berýän zehinli dizaýnerler we inersenerler toparymyz bar.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler bilen wideo konferensiýasy arkaly aragatnaşyk saklaýarys, seminarlar geçirýäris, iň ýokary dizaýn, in engineeringenerçilik we taslama dolandyryş programma gurallaryny ulanyp, ýokary hilli netijeleri berýäris.

zawod

SMT

Biziň desgalarymyz we enjamlarymyz

Mehaniki dizaýn, elektron dizaýn we önüm öndürmek boýunça toplumlaýyn güýjümiz müşderilerimize bir gezeklik çözgütleri hödürlemäge mümkinçilik berýär.Hangzhou, Huangshan we Ankangda üç sany önümçilik bazamyz bar, bularyň hemmesi CNC merkezi, 3D printer, lazer kesiji, sanjym galyplaýjy maşyn, PCBA, IC gaplamak we SMT liniýalary bilen enjamlaşdyrylan.

enjamlar

Müşderilerimiz

Wagtyň geçmegi bilen bazardaky iň üýtgeşik üýtgeşmeleriň biri, sarp edijiler üçin elýeterli harytlaryň we hyzmatlaryň köp mukdaryny giňeltmek boldy.“Ecubes” -iň esasy bäsdeşlik artykmaçlygy, sarp edijileriň elektron senagatynda kiçi elektrik aşhana enjamlary, kiçi elektrik öý enjamlary, elektrik şahsy saglygy goraýyş önümleri we başgalar ýaly SOLUTIONS üpjün etmekdir.Diňe hödürlemek üçin taýýar önümleriň giň toplumy bilen çäklenmän, müşderilerimize özboluşlylygy berýän köp sanly patent dizaýnlary hem bar.Şeýle hem, dürli dizaýnlary öndürip, her bir müşderiniň özboluşly zerurlyklary boýunça önümçiligi we ibermegi tertipläp bileris.Müşderilerimize diňe öz ideýalaryny hödürlemeli, Ecubes bolsa galan zatlary alada eder!

“Ecubes”, dürli pudaklarda içerki we halkara müşderilere hyzmat edýär.Bularyň arasynda ilkinji gezek oýlap tapyjylar, başlangyçlar we döredilen kärhanalar bar.Taslamaňyza nädip kömek edip biljekdigimizi bilmek üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Biz bilen habarlaşyň

 • “Hangzhou Ecubes Technology Co., Ltd.”

  No. 6, Hytaýyň Hangzhou, Yuhang etraby, Çengdong ýoly

 • info@ecubes.com

 • 0086 571 8860 9505

Habaryňyzy goýuň