Habar merkezi

 • Täze doňdurma maşynymyzyň satuwy

  Täze doňdurma maşynymyzyň satuwy

  “Ecubes” -iň ilkinji doňdurma enjamy ahyrsoňy içerki we daşary ýurt bazaryna çykaryldy.Indi tagamly iýmit gözlänimizde iýmitlenmäge has köp üns berýäris, doňdurma satmak üçin ingredientleriň sanawyny üns bilen saýlasak we öwrensek-de, henizem başarmarys ...
  Koprak oka
 • Täze elektrik ýumurtga gazanynyň işe girizilmegi

  Täze elektrik ýumurtga gazanynyň işe girizilmegi

  Egumurtga benedikt, günortanlyk nahary, ertirlik nahary ýa-da günortanlyk nahary?“Ecubes” goşa derejeli 14 ýumurtga gazany bilen, tutuş maşgalany eklemek üçin zerur bolan ýumurtgalary gaýrat bilen bişiriň.Çalyşýan gaplar bilen 14-e çenli tutuş ýumurtga, 2 sany balykly ýumurtga ýa-da omlet bişiriň.Elektrik toguny ...
  Koprak oka
 • Täze marketing merkezimiziň açylmagy

  Täze marketing merkezimiziň açylmagy

  Birnäçe ýyllyk gurluşykdan soň, täze marketing merkezimiz 25-nji martda açylar.Täze marketing merkezi, OLD marketing merkezinden bary-ýogy 3 minutlyk uzaklykda ýerleşýän Ecubes binasynyň günbatar ganatynyň 1-nji gatynda ýerleşýär ... Aragatnaşyk üçin gaty amatly ...
  Koprak oka